Oferujemy kompletny system składający się z kanałów wentylacyjnych, skrzynek rozprężnych, rozdzielaczy oraz wszystkich dodatkowych elementów umożliwiających budowę dowolnego systemu wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła. Stosowane przez nas rekuperatory osiągają sprawność odzysku ciepła w wymienniku do 95%.

Dostawcy:
ZEHNDER (Szwajcaria/Holandia)